• عنوان بصری جلد 2

عنوان بصری جلد 2

موجود
انتشارات مکتب وحی

 9786006112565
                            18000
 
شرح و تفسیر فقرۀ «و مع ذلک لی أُورادٌ فی کلّ ساعه من آناء اللیل و النهار، فلا تشغلنی عن وردی»
حقیقت ذکر و ورد
 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر