• عنوان بصری جلد 3

عنوان بصری جلد 3

موجود
انتشارات مکتب وحی

 
                            15000
 
شرح و تفسیر فقرۀ «لیس العلم بالتّعلم، انما هو نورٌ ...»
حقیقت علم

سلوک عبارت است از تطبیق امود بر اساس منطق؛ سلوک یعنی از نقطه نظر علمی و عملی به بالاترین مرتبه علمی و عملی و از نقطه نظر اخلاقی به بالاترین مرتبه از موازین معاشرت و مراوده و از نقطه نظر تربیت سلوکی به بالاترین مرتبه سلوکی رسیدن و قناعت نکردن به کمتر از مقام ذات و عدم اکتفا به تجلی اسماء و صفات. این، مکتب عرفان و مکتب مرحوم والد (علامه طهرانی رضوان اللـه علیه) است.

 
 
نظرات کاربران
ارسال نظر